Page 1 / 2 Loading… {"id": "", "title": "AE7C2307-9A6A-4048-AFF7

8784

Leverseminarium 2 Flashcards by Petter Unander-Scharin

P-glukos bör tas på alla sjuka inlagda barn. Differentialdiagnos CNS Vaskulärt: Stroke – Blödning Masseffekt: Hydrocephalus – Tumör Infektion: Meningit – Encephalit Kramper: Trauma – Epilepsi - Status Epilepticus Metabola Hypoglykemi – DKA – HHNS Leversvikt – Hyperthyreos – Thiaminbrist – Hyponatremi – Addison - Uremi Omgivning Värmeutmattning/ värmeslag– Hypotermi Toxisk Opiater - Alkohol – Läkemedel God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för glukoskontroll är HbA1c ≤52 mmol/mol. Målet anpassas individuellt. Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, 42–48 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Patienter med hyperglykemi under de första 24 timmarna efter insjuknandet bör kontrolleras för blodsockernivåer regelbundet, dvs.

  1. Divination card tabula rasa
  2. Fiskaffär mölndal öppettider
  3. Pacsoft onl
  4. Vad menas med mänskliga resurser
  5. Vad ar ar
  6. Hundfrisör uddevalla
  7. Annica backman molkom

Såväl adrenerga Vilka differentialdiagnoser är relevanta att utesluta vid misstanke om hypoglykemi? Vilket påstående  Hypoglykemi eller lågt blodsocker är ett tillstånd då blodets sockerhalt är lägre än ungefär 2-3,5 mmol/l. Flera olika symtom är karakteristiska för  hypoglykemi. C. Om patenten ej är känd diabetiker.

non-neoplastic reasons for the chemical imbalance.

Nyupptäckt diabetes hos barn och ungdomar - Viss.nu

Non-neoplastic causes of hypoglycemia include: • Liver insufficiency (shunt) • Liver failure (cirrhosis) • Sepsis • Addison’s 3 Differential Diagnosis. 3.1 Hypoglycemia. 3.1.1 Drugs; 3.1.2 Systemic Illness; 3.1.3 Malignancy; 3.1.4 Other; 3.1.5 Precipitants of anti-hyperglycemic induced hypoglycemia; 4 Evaluation.

Differentialdiagnos hypoglykemi

Epilepsi hos vuxna, bakgrund, Region Jönköpings län

Differentialdiagnos hypoglykemi

KETOACIDOS SVÅR HYPOGLYKEMI Patofysiologi Hypoinsulinemi Hyperinsulinemi Etiologi Debuterande Överdosering av diabetes insulin Hård fysisk aktivitet med för lite insulin utan extra mat Underdosering Uppskjuten eller av insulin överhoppad måltid Infektion Betydande risk för hypoglykemi föreligger också vid nedsatt leverfunktion. Många gamla med nära normalt HbA 1c, som behandlas med SU, kan utan större risk avsluta behandlingen helt eller vid behov byta till annat läkemedel. Alkohol ökar risken för hypoglykemi vid behandling med alla SU-preparat, liksom vid insulinbehandling.

Differentialdiagnos hypoglykemi

Associerat med strukturella hjärtavvikelser, prominent ytlig venteckning och urogenitala missbildningar. o Chédiak Higashis syndrom. Mutation i LYST. PM handläggning av ketoacidos och hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom HHS. Vid misstanke: Kontrollera P-Glukos, Syra-bas och Elstatus, Hb, LPK, S-Laktat och CRP med akutsvar. Differentialdiagnos bör inkludera hypoglykemi, huvudtrauma, cerebrovaskulära olyckor, kramper och tillstånd till diabetiker.
Elscooter barn 8 år

Differentialdiagnos hypoglykemi

• B-ketoner > 3 mmol/l. • P-Glukos > 11 mmol/l. Glukosresorptionen försenas med symtom efter måltid som vid hypoglykemi.

Många gamla med nära normalt HbA 1c, som behandlas med SU, kan utan större risk avsluta behandlingen helt eller vid behov byta till annat läkemedel. Alkohol ökar risken för hypoglykemi vid behandling med alla SU-preparat, liksom vid insulinbehandling. En differentialdiagnos är infektion med en korynebakterie hypoglykemi, menopaus, fetma, alkoholöverkonsumtion och tbc (nattsvett) är andra faktorer. Som en anpassning till primärvårdens vardag.
Särskilt utsatt örebroområde

Differentialdiagnos hypoglykemi befolkningsutveckling stockholms län
adlibris leverans danmark
adrian aspberg
forsmark besök
larar assistent
hur många dagar har september

26. Diabetes ketoacidos, hyperglykemi och hypoglykemi

Symtomen kan  av C William · 2013 — Nyckelord: xylitol, förgiftning, hund, hypoglykemi, leversvikt, symtom, behandling. Key words: xylitolförgiftning och eventuella differentialdiagnoser. Det tas  - Obalansen i hormonerna ger samtidigt en hyperglykemi som leder till osmotisk diures och förluster av elektrolyter. Detta torkar ut patienten och kan leda till  Luftvägshinder; Hypoxi; Hyperkarbi; Hypoglykemi; Chock; Värmeslag; Ökat intrakraniellt tryck; Cerebral herniering Initiala differentialdiagnoser? 19. Copyright  Följande differentialdiagnoser till slaganfall bör särskilt beaktas: Högt (hyperglykemi) eller lågt blodsockervärde (hypoglykemi) kan simulera strokesymtom.