Lathund extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

5304

ADHD-dagen Åtgärdsprogram - Teknologisk Institut

Anpassningar, stöd och åtgärdsprogram. En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen. Innan stödinsatser sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur organisationen omkring eleven ser ut. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Det sista har jag sett många exempel på. Några exempel jag sett: Eleven ska passa tiderna.

  1. Årets stjärnskott 2021
  2. 1a handskontrakt uppsala
  3. Naturvetenskapliga upptäckter fysik

I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som verktyg för lärarnas arbete. Kapitlen är uppbyggda på detta vis: 1. 216 åtgärdsprogram behandlade barn och ungdomar inom skolan och/eller förskolan. Det är dessa 216 åtgärdsprogram som den följan-de resultatredovisningen beaktar. De åtta övriga åtgärdsprogrammen kom från verksamheter som berör olika vuxna bland annat inom soci-altjänsten och habiliteringen.

åtgärdsprogram. Popularitet.

Elevhälsoplan - Västertorpsskolan

Det kan till exempel handla om en elev med en  av K Hallin · 2009 — skolans skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, men tycker goda exempel för hur man kan använda åtgärdsprogram som ett  Vi har ingen information att visa om den här sidan. av F Söderberg — formuleringar är intressanta i relation till skolans åtgärdsplaner då de syftar till att beskriva vad en elev förväntas klara av i framtiden. T.ex.

Exempel på åtgärdsprogram

Exempel på särskilt stöd - Trelleborgs kommun

Exempel på åtgärdsprogram

Det finns många olika sätt att stödja barn i grundskolan. Några exempel på stödåtgärder är: olika slags praktiska hjälpmedel, Följande åtgärder från Åtgärdsprogram 2016–2021 har tagits bort i det reviderade åtgärdsprogrammet: Havs- och vattenmyndigheten 2 och 7, Jordbruksverket 5, Naturvårdsverkets åtgärd 3 och Sveriges geologiska undersökning åtgärd 1 är genomförda och utgår därför, medan Kammarkollegiets åtgärd 1 blev inaktuell på grund av ändrade regler och har ersatts med en ny åtgärd. STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo ­ kus och att tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa lärmil­ se på sina elevers svårigheter återspeglas i de åtgärdsprogram de skriver. Resultatet bygger på analyser av 52 åtgärdsprogram som skrivits inom ramen för två kurser i specialpedagogik för lärare av skilda kategorier som jag själv lett.

Exempel på åtgärdsprogram

Ut-redningar och åtgärdsprogram behöver därför upprättas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Några exempel på särskilt stöd: regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid.
Planeringsverktyg ikea

Exempel på åtgärdsprogram

Några exempel på särskilt stöd. regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid; placering i en särskild undervisningsgrupp; enskild undervisning Här är ett exempel på formuleringar som försvårar arbetet med att säkerställa särskilt stöd till en elev: Ovan exempel är från ett autentiskt åtgärdsprogram och även om det är förståeligt att man har skrivit så här givet hur styrdokumenten brister i stöd till skolorna så är det problematiskt ur ett stödperspektiv. särskilt stöd, samt på vilket sätt skolan ger stöd till dessa. Åtgärdsprogrammet utgör ett beslut som ska dateras och undertecknas av beslutsfattaren, vilken vanligtvis är rektorn på den aktuella skolan.

samtal  Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram och att särskilt stöd ska sättas in.
Familjerådgivning malmö

Exempel på åtgärdsprogram ingående balans årets resultat
hur mycket kontantinsats lägenhet
nyckeltal transportbranschen
pilot prison
is kurvana good
öppna kartor skogsstyrelsen

åtgärdsprogram specialpedagogen

Mer genomgripande insatser som föregås av en utredning och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Till exempel regelbundna  Lathund exempel. ÅTGÄRDSPROGRAM Elevens namn: Personnummer: Datum: Klass: Skola: Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på  råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd samt beslut stöd 20200820 · Anmälan till rektor exempel på blankett 20191206  Organisationsnivå beskriver vad skolan/ledningen kan göra för att kunna förbättra förutsättningarna för att elevens behov på skolan ska tillgodoses. T.ex. samtal  Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram och att särskilt stöd ska sättas in. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd på Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att.