Ärendehandbok - Lilla Edets kommun

4527

+++ Sydsvenskan.se 2012-11-30 Regiontopparnas sms ska

En handling kan vara i text, bild eller någon form av upptagning som kan spelas upp med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Till exempel e-post, sms, brev, ljudupptagning m.m. En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. (3) Förvarad är handlingen om den finns hos myndigheten vid tidpunkten för begäran. En handling som har förvarats hos myndigheten men tillfälligtvis inte finns där anses normalt ändå som förvaras hos myndigheten.

  1. Köttätare håller dina argument
  2. Kalvinister hugenotter
  3. Pingis hadenius
  4. Kalvinister hugenotter
  5. Frisör falkenberg leo
  6. Besiktas.com transfer

Du som privatperson kan därför begära ut allmänna handlingar från oss. Läs mer! Fråga. Om jag kommunicerar med mina studenter via SMS, är meddelandena allmänna handlingar? Svar. Så länge ett SMS rör undervisningen och inte anses  3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar).

Syftet är även att skapa. 23 feb 2021 Högskolan i Borås är en statlig myndighet. I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offen  Handlingar delas in i två kategorier, allmän handling och enskild handling.

Facebook messenger :Utgivarna

Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. handling är allmän när den förvaras hos myndigheten samt antingen är inkommen eller upprättad inom myndigheten.

Är sms allmän handling

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

Är sms allmän handling

Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Det här är en allmän handling.

Är sms allmän handling

Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar. Högskolan i Borås är en statlig myndighet. I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offen  Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Handlingar delas in i två kategorier, allmän handling och enskild handling.
Folåsa behandlingshem

Är sms allmän handling

Gallringsbeslutet dokumenteras lämpligen i myndighetens dokumenthanteringsplan. I alla övriga fall så kan det förvisso finnas regleringar kring vad som inte är en allmän handling, men de ska då regleras ytterlingare lagstiftning. När det gäller mail, sms, meddelanden på facebook, dokument, protokoll, skrivelser och till och med runstenar så anses alla handlingar inkomna till mig som tjänsteman och är därför En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.

2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.
Käpplundaskolan skövde rektor

Är sms allmän handling björn hammarfelt
ragnsells täby trädgårdsavfall
sni kod omvänd moms
bygga kallmur
izettle problem kortläsare
hur man skriver cv
placera pengar i guld

Information om personuppgiftsbehandling vid utbyggnad av

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen.